Archive

Read More

מלון רות

[vc_row][vc_column][vc_column_text]במסגרת התחדשות העיר נתניה מעודדת העירייה הקמת בתי מלון חדשים במקום מלונות ישנים שאבד עליהם הקלח. במסגרת התכנון יוקם מלון בן 4 קומות הכולל 24 חדרים ו-8 סוויטות. מעל המלון מתוכנן מגדל בן 23 קומות מגורים כשבכל קומה דירה בודדת, טיפוס מגורים יחודי שנגזר מגודלו...

Read More

קניון לבוב

[vc_row][vc_column][vc_column_text]קניון לבוב ממוקם לאורך רח' לובינסקיה המוביל ממרכז העיר לשדה התעופה הבין לאומי. הקניון מתוכנן בטיפולוגיה ר - עם 4 דקים של חניה עם גישה ישירה לקומות הקניון. בקניון שתי קומות מסחריות - קומת קרקע וקומה א', וכן קומת בידור וספורט המכילה - 8 מסכי...

Read More

מגדל בת ים

[vc_row][vc_column][vc_column_text]מבנה שקם בת ים הינו מבנה מסחרי בו שכנה חנות השקם שעם הימים הפכה לחנות הכולבו המשביר לצרכן. בצמוד למבנה, הוקם קניון בת-ים ושני המבנים חוברו כך שחנות המשביר שמשה חנות עוגן בקניון. עם סגירת המשביר לצרכן היה צורך להסב את המבנה בין 3 הקומות, למבנה מסחרי...

Read More

קנדיה

[vc_row][vc_column][vc_column_text]הפרויקט מתוכנן על מגרש במרכז העיר בו שכן בעבר מפעל השוקולד "קנדיה". למגרש חשיפה מוגבלת לרחוב הראשי ולכן הבנוי מופנה כלפי פנים המגרש. בכדי ליצור נגישות טובה מהרחוב הראשי ולהגדיל את שטחי המסחר תוכננה ארקאדה בעלת אופי מסחרי, המובילה את הולך הרגל מן הרחוב אל תוך...

אדריכלות מתחילה איפה שהמילים נגמרות...

צפו בפרוייקטים שלנו