תכנון קונספטואלי

גיבוש פתרון תכנוני ראשון לאתר הנתון

תכנון קונספטואלי

מטרת השלב

  • בחינת דרכי הניצול המיטבי לאתר, הכנת בסיס למצגת עבור קבלת אישור ראשוני מהרשויות (בתיאום עם האדריכל המקומי), הכנת בסיס עבור בדיקת ביקוש (road show) בתיאום עם משווקי הפרוייקט, הכנת בסיס לבדיקת כלכליות הפרוייקט בתיאום עם כלכלני ומשווקי היזם.

שלבי העבודה

  • קבלת חומר רקע – מפות, צילומים, מפות ממוחשבות, סקר שוק, תשתיות וכל מידע אחר שיידרש ע"י יסקי-מור-סיון.
  • גיבוש פרוגרמה כמותית ואיכותית, בתיאום עם היזם ואנשי השיווק.
  • פיתוח חלופות תכנוניות, הצגתן וניתוחן ובחירת החלופה המועדפת – רמת תוכניות.
  • גיבוש החלופה הנבחרת והצגתה בתכניות, חתכים עקרוניים ותלת-מימד.

מסמכי השלב

  • תוכניות מפלסים טיפוסיים – קנ"מ 1:500, 1:1000.
  • חתכים עקרוניים – קנ"מ 1:250, 1:500.
  • פרספקטיבה או הדמיה ראשונית.
    1.4.4 דו"ח כתוב המציג את עקרונות התכנון.
אדריכלות מתחילה איפה שהמילים נגמרות...

צפו בפרוייקטים שלנו