תכנון סופי

גיבוש תוכניות, חתכים וחזיתות, של הקונספט הנבחר עם דרישות היועצים והרשויות.

תכנון סופי

מטרת השלב

 • שילוב דרישות הרשויות, התקנים ודרישות היועצים בתכנון.
 • עיצוב הפרוייקט ואפיון המעטפת.
 • פירוט המבנה לרמה ממנה ניתן להכין בקשה להיתרי בניה והכנת מכרז לביצוע.

שלבי העבודה

 • לימוד דרישות היועצים – עם היועצים המקומיים ובמידת הצורך שילוב יועצים בינלאומיים.
 • לימוד דרישות הרשויות.
 • לימוד התקנים הרלוונטיים בתיאום עם האדריכל והיועצים המקומיים.
 • פיתוח חזיתות המבנה.
 • גיבוש סט תוכניות סופי המשלב את התכנון הקונספטואלי עם הדרישות הנ"ל ועם עיצוב המבנה המאושר.

מסמכי השלב

 • תוכניות כל המפלסים – קנ"מ 1:200.
 • פיתוח החתכים הראשיים – קנ"מ 1:100 , 1:200.
 • כל חזיתות המבנה – קנ"מ 1:200.
 • הדמיות של הפרוייקט מכיוונים שונים.
 • חישובי שטחים.
אדריכלות מתחילה איפה שהמילים נגמרות...

צפו בפרוייקטים שלנו