פיקוח עליון

פקוח עליון על העבודות המבוצעות באתר בהתאמה לתכניות האדריכלות.

פיקוח

מטרת השלב

  • יעוץ והמלצה לבחירת החומרים שישמשו לבניית הפרויקט.
  • בחינת תכניות היצרן ואישורן באספקט האדריכלי.
  • קיום ישיבות תקופתיות באתר במהלך הבניה לצורך בדיקת ההתאמה של המבוצע בשטח ביחס לתכניות שנמסרו לקבלן.
  • הכנת דו"ח תקופתי למפקח הבניה והתראה על ליקויים וחוסר התאמות שנמצאו באתר.
אדריכלות מתחילה איפה שהמילים נגמרות...

צפו בפרוייקטים שלנו