מכרז

פיתוח התכנון הסופי לרמה של מכרז בינלאומי.

תכניות למכרז

מטרת השלב

 • פתרון מלא של סל הפרוייקט לרמה המאפשרת הוצאת מכרז בינלאומי ומאפשרת לכל היועצים לפתח את תכנונם לרמת מכרז.

מסמכי השלב

 • תוכניות כל המפלסים בקנ"מ 1:100.
 • תוכניות וחתכי גרעינים ואזורים מיוחדים בקנ"מ 1:50.
 • חתכים ראשיים בקנ"מ 1:100.
 • חתכים מקומיים וחתכי חזית בקנ"מ 1:25, 1:50.
 • רשימות חומרי גמר לאזורים השונים.
 • חזיתות המבנה בקנ"מ 1:50, 1:100.
 • רשימות אלומיניום, מסגרות, נגרות.
 • פרטים עקרוניים בקנ"מ 1:5, 1:25.
 • פרטי בידוד איטום וניקוז וכן התאמת התכנון לתקנים מקומיים, לחומרי גמר מקומיים, לשיטות ביצוע מקומיות ולתנאי הרישוי- ע"י היועצים המקומיים.
 • תרגום מאנגלית-ע"י היועצים המקומיים.
אדריכלות מתחילה איפה שהמילים נגמרות...

צפו בפרוייקטים שלנו