היתרי בניה

הכנת סט מלא של תכניות חתכים וחזיתות כמתבקש ע"י הרשויות כדי לקבל היתרי בניה.

היתרי בנייה

מטרת השלב

  • המסמכים בהתאם לסטנדרטים המקומיים, החוקים התקנים ודרישות הרשויות.
  • תאום הפרויקט עם הרשויות והתאמת התכניות עד לעמידה בדרישות.
  • תאום היועצים, ועזרה בהשגת האשורים הנדרשים.

שלבי העבודה

  • למוד הדרישות של היועצים המקומיים ושילובן בפרוייקט.
  • ישום דרישות הרשויות בפרוייקט.
  • ישום כל החוקים התקנים המקומיים בפרוייקט.
  • הכנת והגשת כל המסמכים הדרושים לצורך הוצאת אשורי בניה.
  • סיוע ליועצים בהכנת כל המסמכים וקבלת כל האשורים הנדרשים.
  • קבלת היתר בניה.
אדריכלות מתחילה איפה שהמילים נגמרות...

צפו בפרוייקטים שלנו