בינוי ערים

הקשר בין המבנים והחללים שהם מגדירים מתבטא למעשה בבנוי הערים-כאשר המבנים המהווים רקע לשטחים הפתוחים-למעשה מגדירים אותם. בתכנון שכונות המגורים מושם דגש על הפרדה בין תנועת הולך הרגל והתנועה המוטורית, כאשר בכל תכנית נעשית חלוקת שמושי קרקע לכבישים שטחים פתוחים ירוקים, מגרשים לבניה וחניה, ושטחים למבני ציבור. בין המבנים נשמרים מרחקים המאפשרים נגישות טובה, שמירת פרטיות וחשיפה טובה אל הנוף.
מודיעין 111
בינוי ערים / מבנים מסחריים / מיזם מעורב / משרדים
הנדיב
בינוי ערים / התחדשות עירונית
אדריכלות מתחילה איפה שהמילים נגמרות...

צפו בפרוייקטים שלנו