מיזם מעורב

מבני הציבור הם המבנים שיוצרים את הקשר בין האדם והעיר. בכל רקמה עירונית מוקצים שטחים מרכזיים למבני הציבור, בהם מוקמים המבנים לרווחת הפרט. בתכנון מבני הציבור מושם דגש על תהליך הכניסה המדורג בזרימה מהחלל הציבורי הפתוח, דרך חללי המבואה ואל לב המבנה. כך תכנון מבני הציבור משלב אלמנטים השאובים מהקונטקסט העירוני של הפרוייקט, עם מרכיבים הנותנים ביטוי צורני לתפקוד המבנה.
מודיעין 111
בינוי ערים / מבנים מסחריים / מיזם מעורב / משרדים
מדיסון
מיזם מעורב / משרדים / רכב ולוגיסטיקה
סלגת
מבנים מסחריים / מיזם מעורב / משרדים
אדריכלות מתחילה איפה שהמילים נגמרות...

צפו בפרוייקטים שלנו