רזיאל אדריכלים

משרד רזיאל אדריכלים ומתכנני ערים, עוסק במתן שרותי יעוץ ותכנון אדריכלי לחברות מתחום הנדל"ן העסקי. המשרד עוסק בתכנון וליווי הקמת שכונות מגורים, בנייני משרדים ובתי מלון, מבנים מסחריים, ומבנים לוגיסטיים. בכל פרוייקט נעשה ניתוח מעמיק של האתר והסביבה ואיסוף הנתונים הפרוגרמתיים. לאחר מכן, צוות התכנון מציע חלופות ראשוניות שמשלבות בין נתוני השטח-הקונטקסט, לבין הפרוגרמה של המזמין. המזמין נחשף לחלופות התכנון בשלב מוקדם וכך נוצרת מעורבות משותפת בין האדריכלים והמזמין בהתוויות קווי היסוד של הפרוייקט.

מודיעין 111
בינוי ערים / מבנים מסחריים / מיזם מעורב / משרדים
סלגת
מבנים מסחריים / מיזם מעורב / משרדים

סרטים

 

 

שרותים

אנחנו מציעים חבילת שרותי אדריכלות מלאה למגוון לקוחותינו.

01
תכנון קונספטואלי

גיבוש פתרון תכנוני ראשון לאתר הנתון, בחינת דרכי הניצול המיטבי לאתר, הכנת בסיס למצגת עבור קבלת אישור ראשוני מהרשויות (בתיאום עם האדריכל המקומי), הכנת בסיס עבור בדיקת ביקוש (road show) בתיאום עם משווקי הפרוייקט, הכנת בסיס לבדיקת כלכליות הפרוייקט בתיאום עם כלכלני ומשווקי היזם.איסוף חומר הרקע, גיבוש הפרוגרמה, פיתוח חלופות תכנון, גבוש החלופה הנבחרת.

קראו עוד >

02
תכנון סופי

גיבוש תוכניות, חתכים וחזיתות, של הקונספט הנבחר עם דרישות היועצים והרשויות. עיצוב הפרוייקט ואפיון המעטפת. פירוט המבנה לרמה ממנה ניתן להכין בקשה להיתרי בניה והכנת מכרז לביצוע. לימוד דרישות היועצים והרשויות. לימוד התקנים הרלוונטיים בתיאום עם האדריכל והיועצים המקומיים. גיבוש סט תוכניות סופי המשלב את התכנון הקונספטואלי עם הדרישות הנ"ל ועם עיצוב המבנה המאושר.

קראו עוד >

03
היתרי בנייה

הכנת סט מלא של תכניות חתכים וחזיתות כמתבקש ע"י הרשויות כדי לקבל היתרי בניה.הצגת הפרוייקט לרשויות ועדכון הפרוייקט לפי הדרישות של הרשויות השונות.  הכנת המסמכים בהתאם לסטנדרטים המקומיים, החוקים התקנים ודרישות הרשויות, תאומם עם היועצים, ועזרה בהשגת כל האשורים הנדרשים, עד לקבלת היתר הבניה.

קראו עוד >

04
מכרז

פיתוח התכנון הסופי לרמה של מכרז בינלאומי. פתרון מלא של הפרוייקט לרמה המאפשרת הוצאת מכרז בינלאומי ומאפשרת לכל היועצים לפתח את תכנונם לרמת מכרז. הכנת תוכניות, חתכים, וחזיתות של הבנין בקנ"מ מפורט,חתכים מקומיים, רשימות חומרי גמר, רשימות אלומיניום מסגרות ונגרות, ופרטי בנין .

קראו עוד >

05
תכניות עבודה

פתוח והשלמה של תכניות המכרז והשלמת כל התכניות והפרטים הנדרשים לצורך הקמת הפרוייקט באתר. השלמת כל הפרטים הנחוצים לבניית הפרויקט. תאום כל תכניות היועצים הסופיות והטמעתן בתכניות העבודה. הפקת סט תוכניות ופרטים מלא והתאמתם לצורך בצוע הפרוייקט עד להשלמתו באתר.

קראו עוד >

06
פיקוח

פקוח עליון על העבודות המבוצעות באתר בהתאמה לתכניות האדריכלות. קיום ישיבות תקופתיות באתר במהלך הבניה, והתראה על ליקויים וחוסר התאמות שנמצאו בבניה.  בחינת תכניות היצרן ואישורן. יעוץ והמלצה לבחירת החומרים שישמשו לבניית הפרויקט.

קראו עוד >

אדריכלות מתחילה איפה שהמילים נגמרות...

צפו בפרוייקטים שלנו